FARMERSMART – VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN ONLINE

FARMERSMART là sản thương mại điển tử cho hàng nông sản, các vùng nguyên liệu địa phương. Với phương châm hoạt động mang nông sản Việt tới tận tay người tiêu dùng, chuung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản và tăng giá trị cho nông sản Việt!”.

Cam kết của chúng tôi:

100% từ sản vật địa phương. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm tốt nhất với tất cả tình yêu quê hương

An toàn – Rõ nguồn gốc
Đúng giá nhà cung cấp
Liên kết chuỗi giá trị
Môi trường
Sức khỏe cho cộng đồng

Main Menu